Publikacje

Wykład: Praktyka oparta na faktach – EBP.
Paweł Radło,
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
11-13 października 2012, Zakopane

Pedikularna stabilizacja przezskórna w leczeniu niestabilności kręgosłupa - 2 lata doświadczeń.
Andrzej Smętkowski, Krzysztof Łokas, Tomasz Potaczek, Joanna Lasota, Paweł Radło, Daniel Zarzycki.
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
11-13 października 2012, Zakopane

Vertebroplastyka - skuteczna metoda leczenia czy tylko drogie placebo?
Andrzej Smętkowski, Daniel Zarzycki, Krzysztof Łokas, Tomasz Potaczek, Joanna Lasota, Paweł Radło
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
11-13 października 2012, Zakopane

Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych i nowotworów pierwotnych kręgosłupa - przegląd materiału klinicznego.
Ewa Lipik, Paweł Radło, Wojciech Kącki, Daniel Zarzycki, Maciej Tęsiorowski.
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
11-13 października 2012, Zakopane

Zasady EBM na przykładzie dyskusji o efektywności wertebroplastyki.
Paweł Radło, Andrzej Smętkowski, Ewa Lipik, Wojciech Kącki, Daniel Zarzycki
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
11-13 października 2012, Zakopane

Skuteczność mikrodyscektomii w oparciu o medycynę opartą na faktach.
Paweł Radło, Ewa Lipik, Andrzej Smętkowski, Wojciech Kącki, Daniel Zarzycki,
Maciej Tęsiorowski
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
11-13 października 2012, Zakopane

Surgery treatment of congenital and secondary scoliosis. Use of Inter-rib Distraction Stabilizer®
Tomasz Potaczek, Paweł Radło, Daniel Zarzycki
Aktualne problemy traumatologii i ortopedii wieku dziecięcego. 21-22 wrzesień 2012, Czeboksary, Rosja

Anterior short spinal fusion in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis. „Bone on bone” technique. Retrospective review of 250 consecutive patients with 8 years follow up.
Daniel Zarzycki, Paweł Radło, Tomasz Potaczek, Robert Gaines
Aktualne problemy traumatologii i ortopedii wieku dziecięcego. 21-22 wrzesień 2012, Czeboksary, Rosja

Kurs: Choroba dyskowa: patofizjologia i leczenie w świetle badań Evidene Based Medicine
Wykładowca: Paweł Radło
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, 11 czerwiec 2011

Dyscektomia w świetle Evidence Based Medicine.
Discectomy in the light of Evidence Based Medicine.
Paweł Radło
I Kongres Instytutu McKenziego Polska, Warszawa 26-28.05.2011

Leczenie zwyrodnieniowej choroby dyskowej za pomocą implantacji autogennych
komórek macierzystych.
Treatment of degenerative disc disease with the use of autogenie stem cells.
Paweł Radło
I Kongres Instytutu McKenziego Polska, Warszawa 26-28.05.2011

Trudności i powikłania leczenia choroby dyskowej kręgosłupa z użyciem dystraktora międzykolczystego.
Problems and complications in the treatment of disc disease using interspinous implants.
Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radło P., Adamczyk J.
III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 14-16.10.2010

Ocena wyników leczenia chorych z degeneracyjną chorobą dyskową po implantacji ekspandora międzykolczystego.
Evaluation of the treatment of disc degenerative disease using interspinous implants on adjacent segments.
Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radło P., Adamczyk J.
III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 14-16.10.2010

Two interspinous spacers in the treatment of bisegmental degenerative disc disease.
Daniel Zarzycki, Andrzej Smętkowski, Joanna Lasota, Paweł Radło, Krzysztof Łokas.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inSwing.
InSwing interspinous spacer In the treatment of lumbar disc diseases.
Zarzycki Daniel, Smętkowski Andrzej, Lasota Joanna, Radło Paweł, Adamczyk Jakub.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009


Ocena pacjentów z wielopoziomową spondyloartrozą lędźwiową po leczeniu operacyjnym – 12 miesięcy obserwacji.
Evaluation of patients with multilevel lumbar spondyloarthrosis treated surgically – 12-month outcome.
Zarzycki Daniel, Smętkowski Andrzej, Radło Paweł, Rajski Piotr, Adamczyk Jakub.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008


Wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej metodą dystraktora międzykolczystego.
Outcomes of surgical treatment of lumbar discopathy with intraspinous distractor.
Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Jakub, Makieła Grzegorz.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008


Dystraktory międzykolczyste w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – ocena metody.
Interspinous distractors in the lumbar spine - evaluation of the metod.
Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Jakub, Makieła Grzegorz.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008


Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego
Comparison of radiological results of surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis from anterior approach with bone-on-bone technique and posterior approach.
Zarzycki D., Potaczek T., Winiarski A., Jasiewicz B., Makieła G., Radło P.:
Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe
3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium


Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone
Spontaneous correction of secondary curve in adolescent idiopathic scoliosis treated surgically with bone-on-bone anterior fusion technique.
Zarzycki D., Potaczek T., Winiarski A., Jasiewicz B., Makieła G., Radło P.:
Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe
3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium


Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego
Comparison of radiological results of surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis from anterior approach with bone-on-bone technique and posterior approach.
Zarzycki, T. Potaczek, A. Winiarski, B. Jasiewicz, G. Makieła, P. Radło:
Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe
3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium


Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa
Endoscopis procedures in spinal surgery
Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz Bakalarek Bogdan, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005


Hiperkyfotyzacja - problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych
Hyperkyphotysation- the problem of anterior approach in scoliosis operating corrections
Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Winiarski Aleksander, Ciupik Lechosław*, Makieła 
Grzegorz
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.
Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra


Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy przedniej
międzytrzonowej "kość na kość"

Early outcome in the surgical treatment of idiopathic scoliosis by "bone on bone" anterior interbody fusion
Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Makieła Grzegorz, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Kaliciński Mariusz
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 2, 2005


Porównanie wyników radiologicznych operacyjnego leczenia skrzywień piersiowo-
lędźwiowych w skoliozach idiopatycznych metodą spondylodezy tylnej i przedniej "kość na kość"

A comparison of radiological outcomes in the surgical treatment of thoraco-lumbar scoliosis by anterior "bone on bone" and posterior spondylodesis.
Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Kasprzyk Marcin
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005


Technika "kość na kość" w leczeniu bocznego skrzywienia kręgosłupa
The "bone on bone"method - idiopathic scoliosis treatment
Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO. 2005.


Nowatorska technika leczenia bólu krzyża - proteza jądra miażdzystego.
The new method of low back pain treatment treatment - prosthetic disc nucleus
Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.


Wszczepy międzytrzonowe w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego.
[Intervertebral cages in the treatment of lumbar disc disease]
Zarzycki Daniel, Radło Paweł.
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 3


Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa.
[Endoscopic procedures in spine surgery]
Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz, Bakalarek Bogdan, Radło Paweł
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004


Porównanie wyników radiologicznych operacyjnego leczenia skrzywień piersiowo - lędźwiowych w skoliozach idiopatycznych metodą spondylodezy tylnej i przedniej "kość na kość"
Comparison of radiological results of operative treatment of thoraco-lumbar idiopatic scoliosis with posterior fusion and anterior "bone on bone" procedure
Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Kasprzyk Marcin
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004


Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy międzytrzonowej "kość na kość"
[An early results o scoliosis operative treatment witk interbody fusion "bone on bone'Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Rymarczyk Adrian
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004


Femoral Lengthening Over an Intramedullary Nail - Our Own Experiences.
Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Radło Paweł, 
Kącka Katarzyna
3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja


Results of posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis.
[Wyniki spondylodezy tylnej w leczeniu ciężkich skolioz idiopatycznych]
Zarzycki Daniel, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Radło Aleksandra, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Koniarski Arkadiusz
European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003


Comparison of different methods in operative treatment of severe idiopathic scoliosis.
Porównanie różnych metod operacyjnego leczenia ciężkich skolioz idiopatycznych
Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech, Rymarczyk Adrian, Radło Paweł, Radło Aleksandra, Koniarski Arkadiusz
European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003


Results of combined anterior and posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis.
Wyniki kombinowanej spondylodezy przedniej i tylnej w leczeniu ciężkich skolioz idiopatycznych
Kącki Wojciech, Zarzycki Daniel, Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Radło Aleksandra, Koniarski Arkadiusz
European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003


Wydłużane kości udowej z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego doświadczenia własne.
Femoral lengthening using intramedullary nail- own experiences
Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Radło Paweł
XV Międzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003

 

 

 

Szybki kontakt:

telefon:
660 76 31 32

radlo@chirurg-kregoslupa.pl 

Konsultacje


Zakopane
czwartki 16:00 - 20:00

tel. 660 76 31 32

 

Kraków
środy 15:30-19:00
tel 12 632 14 22

 

w pilnych przypadkach istnieje
możliwość umówienia
indywidualnego terminu

Strona główna O mnie Publikacje naukowe i dyplomy

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.